Тест по Информационни технологии 8 клас входно ниво.

Автор на теста: Г. Игнатов
Примерна скала за оценяване:
0% - 40% - Слаб 2
41% - 56% - Среден 3
57% - 72% - Добър 4
73% - 85% - Много добър 5
86% - 100% - Отличен 6

  
Посочете верният отговор. В случай на грешка, изберете друга възможност. Всеки грешен отговор намалява Вашия резултат. Упражнението приключва при достигане на верните отговори на всички въпроси или до изтичане на времето за решаване на теста!