Тест "Компютърни системи" 8 клас
1. Компютърната система се състои от софтуер и хардуер. Какво е софтуер?

Инструкции, чрез които взаимодействат компютърните части.
Физическите елементи на една компютърната система.
Силиконов чип, който се използва за съхранение на данните.
Устройствата, които могат да се свържат към компютъра .


2. Централният процесор на компютъра е:

Периферно устройство
Входно устройство
Част от хардуера
Изходно устройство


3. Какво е основното предназначение на твърдия диск?

Да съхранява временно информация,
Да запазва информация за дълго време.
Да извършва изчисления и инструкции.
Да създава резервно копие на данните.


4. Какво се случва с данните на твърдия диск, когато компютърът бъде изключен?

Данните се загубват безвъзвратно.
Автоматично се прави копие на данните.
Нищо, данните си остават там.
Данните се отпечатват.


5. Какъв вид периферно устройство е клавиатурата?

за вход.
за изход.
за комуникация.
за съхранение.


6. За кой от двата основни вида памет в компютъра се отнася следно определение: използва се за временно съхранение на данни, които след изключване на компютъра се губят?

RAM
ROM


7. За кой от двата основни вида памет в компютъра се отнася следно определение: нейното съдържание е постоянно и то се залага от производителя на компютъра?

RAM
ROM


8. На кое от следните устройства за съхранение на данни може да се запише най-много информация?

CD-ROM
Zip disk
Floppy disk
Hard disk


9. Кое от следните твърдения е вярно за CD-ROM?

Може да съхранява до десетки гигабайти.
Може да съхранява приблизително 700 MB.
Може да съхранява до 1.44 MB.
Може да съхранява от 100 MB до 250 MB.


10. Кое от следните твърдения е вярно за дискетите?

Може да съхранява до десетки гигабайти.
Може да съхранява приблизително 700 MB.
Може да съхранява до 1.44 MB.
Може да съхранява от 100 MB до 250 MB.


11. Кое от следните твърдения е вярно за архивиращите устройства?

Може да съхранява до десетки гигабайт.
Може да съхранява приблизително 700 MB.
Може да съхранява до 1.44 MB.
Може да съхранява от 100 MB до 250 MB.


12. Кое от следните твърдения е вярно за твърдия диск?

Може да съхранява до десетки гигабайти.
Може да съхранява приблизително 700 MB.
Може да съхранява до 1.44 MB.
Може да съхранява от 100 MB до 250 MB.


13. Компютърът е току-що изключен. Какво се случва със съдържанието на ROM паметта?

Зависи от това дали сте запазили работата си преди изключването.
Съдържанието се губи, когато компютърът се изключи.
Нищо. Съдържанието е фиксирано и не може да се променя.
Зависи дали коректно е приключена работата с компютъра.


14. Нека предположим, че е отворен нов документ, въведен е текст и след това е запазен. Къде се е съхранявала информацията преди и след съхраняването?

Първо в RAM паметта, а после в ROM.
Първо в ROM паметта, а после на твърдия диск.
Първо на твърдия диск, а после в RAM паметта.
Първо в RAM паметта, а после на твърдия диск.


15. Един мегабайт съдържа?

1 024 b.
1 000 B.
1 024 B.
1 024 KB.


16. Вярно ли е, че наличието на повече оперативна памет в компютъра ще позволи извършването на повече задачи едновременно?

да
не


17. Колко е средната големината на твърдия диск на нов компютър?

320 GB
8 GB
70 GB
32 b


18. Възможно ли е да увеличите RAM паметта на вашия компютър, като добавите допълнително?

да
не


19. Какво е основното предназначение на процесора?

Да съхранява временно информация.
Да извършва изчисления и инструкции.
Да запазва информация за дълго време.
Да създава резервно копие на данните.


20. В какво се измерва тактовата честота на процесора?

bytes
kilobits per second
megabytes
megahertz


21. За какво е индикация по-високата тактова честота на процесора?

За по-голям процесор.
За по-бавен процесор.
За по-малък процесор.
За по-бърз процесор.


22. Кое е от следните устройства е входно?

монитор
тракбол
принтер
плотер


23. Кое е от следните устройства е изходно?

клавиатура
тракбол
мишка
плотер


24. Налага се да отпечатвате голямо количество текст и искате това да стане възможно най-евтино. Кой от изброените видове принтери е най-подходящ за целта?

мастиленоструен
лазерен
матричен
няма значение


25. За какво се използва плотера?

За вкарване на изображения в компютъра.
За изчертаване на диаграми и скици .
За преобразуване на графика в цифров вид.
За отпечатване на всякакви документи .


26. Вярно ли е, че мониторът е входно устройство?

да
не


27. Софтуерът, който управлява и контролира хардуерните части на компютърната система е известен като:

Контролиращ софтуер.
Приложен софтуер.
Системен софтуер.
Хардуерен софтуер.


28. Вие искате да напишете писмо като използвате компютъра. Какъв вид софтуер трябва да имате инсталиран на компютъра?

Само приложен софтуер.
Само системен софтуер.
Или приложен или системен софтуер.
Приложен и системен софтуер.


29. Вие трябва да направите списание. Кое от следните приложения е най-добре да използвате?

Deluxe Paint
Microsoft Access
Microsoft Publisher
Microsoft Excel.


30. Вие трябва да подобрите бързодействието на комптъра. Какво ще направите на първо време?

ще си купя нов.
ще преинсталирам операционната система.
ще дефрегментирам твърдия диск.
не мога да направя нищо.