История и архитектура на компютъра (кръстословица)

ПМГ "Васил Друмев" - Велико Търново
автор: Г. Игнатов

УКАЗАНИЯ: Кликнете върху номер в мрежата, за да видите указания за попълване на съответната дума. Попълнете кръстословицата, а след това кликнете върху "Провери", за да проверите вашия отговор. Ако се затруднявате, можете да кликнете върху "Подскажи", за да получите помощ.
 1   2                   
                   
 3                    
                   
                   
4                     
                   
 5        6              
           7          
      8     9            
                   
                   
    10       11            
                12     
             13        
                   
                   
           14       15     
      16               
    17                 
            18         
                   
19                     
                   
                   
                   
20                     

Хоризонтално:

1. Една от основните характеристики на CPU
3. Обикновенно коя разширителна карта се поставя на PCI Express слот?
4. Кой пръв оставя скица на сумиращо устройство?
5. С какво са се програмирали тъкачните станове на Жакар?
8. Апаратната част на компютъра
11. Програма за начално зареждане, при което се диагностицират всички налични хардуерни компоненти.
13. Порт за връзка с монитор
15. Мощен информационен канал върху дънната платка
16. Захранващ блок
17. Как се е наричал първия електронен, непрограмируем компютър
18. Мястото, където се поставя процесорът
19. Енергонезависима памет
20. Как се нарича дънната платка?

Вертикално:

2. Как се нарича първата изчислителна машина изобретена от Блез Паскал през 1641 г.
6. Първия програмист в историята
7. Енергозависима памет
9. Как се наричат DVD дискoве, които събират до 8,5GB
10. Какво означава SSD?
12. Единица за информация
14. Шина, която процесорът използва за пренос на данни
16. Слот от дънната платка, който се използва за поставяне на разширителни карти