Тест ИТ 8 клас Изходно ниво

 1. WinRAR не е
  приложен софтуер
  програма за архивиране
  системен софтуер
  и трите отговора са верни
 2. 7. В състава на системния блок не е
 3. централния процесор
  оперативната памет
  монитора
  захранващия блок
 4. Поколенията компютри се определят :
 5. от елементната им база
  от тяхното предназначение
  от функционалните възможности
  от тяхната бързина
 6. Всички периферни устройства не могат да работят без: :
 7. Кабели
  Драйвери
  Консумативи
  Букси
 8. При търсене на файлове символа ? заменя:
 9. едни символ
  повече от един символ
  цяло разширение
  цяло име
 10. Информацията в Интернет се предава на
 11. Файлове
  Пакети
  Потоци
  Папки
 12. Кое от следните твърдения е вярно:
 13. ДОС е многопотребителска система
  Windows е еднозадачна операционна система
  ДОС е многозадачна операционна система
  Windows е многозадачана операционна система
 14. Топология в локаланата мрежа е:
 15. разделянето на крайните възли на сървер и работни станции
  съвкупност от мрежови устройства и свързващи елементи в мрежата
  начина на разполагане и свързване на отделните възли в мрежата
  бързината на предаване на данни
 16. Не можете да използвате мрежов принтер ако :
 17. е самостоятелен възел в мрежата
  е споделен принтер , инсталиран на друг компютър
  не е инсталиран на вашия компютър
  нито едни от посочените отговори
 18. За да работите с файл, споделен на др. компютър трябва да отоврите папака:
 19. My computer
  My Network Pleaces
  Shared Documents
  Programs Files
 20. Инсталационния пакет на приложен софтуер трябва да съдържа:
 21. Изпълним файл
  Текстов файл с инструкция за инсталиране
  Папка с данни , необходими за инсталирането
  Драйвер


    


    ©        Сандански 2009 разработила Кирилова